Оригинален текст

Убава Мина сено и збeрала.
Хем го и збeрала хем го и брадила…

Ой мино, мино, убава Мино.
Далеко ли е вашето село?