Оригинален текст

Сън, сън ли е това,
че не чувствам аз веч твойта топлина.
Грях, грях ли е това,
че обичам теб, а не моята жена.
Всеки ден аз умирам знай,
капят кървави сълзи.
Всеки ден аз умирам знай,
майка ти раздели,
тя ни заличи, защо кажи.

Аз обичам те,
но щастливи ний не сме
с тебе аз живях
радост, болка с теб делях
100 цветя ти давам аз
в тях са мойте сълзи
100 цветя ти давам аз
мойта мъка приеми.
100 цветя ти давам аз.

Сън, сън ли е това,
нашта дъщеря на друг свят е тя сега.
Грях, грях е знам това
плащам си сега за моите дела.
Всеки ден аз умирам знай,
капят кървави сълзи.
Всеки ден аз умирам знай,
майка ти раздели, тя ни заличи,
защо кажи.