Оригинален текст

Умирам…. умирам….
безсилен и самотен….умирам…
без въздух… без слънце… побелял…
и сляп и глух ще те погаля,
че ти си моя свят път към рая…

Че той красив е и талантлив е….
от болест страшна лежи и гасне…

В храма ти свещ запали….
плачи…плачи…плачи….
В храма ти свещ запали….
плачи…плачи…и се моли…
За нас умирам аз…
топя се млад… проклет съм аз…
крещя без глас:
Отровена е в мен кръвта….

Бях млад… красив…
Бях здрав и жив…
Виж ме сега….- една развалина…
Дай – от твоя дъх….
Дай – от твойта кръв….
Дай ми светлина….
Спаси ме от смъртта….