Оригинален текст

Леле, сякаш пред църквата някой оставил е бебе…
Леле, така ми се плаче за тебе…
Леле, като на малко момиченце вързали току що бурка..
Леле, мисля си ще се побъркааам.. леле…

Добър вечер двойна стая има ли..?
Да е с баня, да отмива спомени.
Колко взимате за час, два или три?
Заплащането става ли срещу сълзи, срещу сълзи..?!

Добър вечер бърза стая има ли?!
Нали тук е мотел за бързо влюбени!
За закуска не сервирайте храна,
ще закуся със моето чувство за вина, за вина.

Леле, така шибано днес се чувствам.
Леле, като оплискан от ловка с кал –
мокър, безпомощен, мръсен
Хей-ле-ле-ле-лей.
Чувствам се толкова скъсан.
Леле…

Добър вечер двойна стая има ли..?
Да е с баня, да отмива спомени.
Колко взимате за час, два или три?
Заплащането става ли срещу сълзи, срещу сълзи..?!

Добър вечер бърза стая има ли..?!
Нали тук е мотел за бързо влюбени!
За закуска не сервирайте храна,
ще закуся със моето чувство за вина, за вина.