Оригинален текст

Метери душман душман томера.
Дена дикаптук каме ра, Дена дикаптут каме ра
Метери душман душман томера.
Дена дикаптук каме ра, Дена дикаптук каме ра.

Допълзя в живота ми и кръвта ми пиеш,
нямам сили да те спра въздуха ми взимаш!
Те бареа ка, Те шуже вуща
Ленда ме бутара, Кайманушна сиан
Деса Беске леага, кайди кинман нака на
Ленда ленва каме ра, соде кера нажа на
Соде кела нажа на, Ленда денва каме ра

Тут дайме ра сайлийон, кай дикам сайке лез
Тут дайме ра смайион, мора маййе се ти йез
Тут дайме ра саййон, кай дикам сайке лез
Тут дайме ра смайион, мора маййе се ти йез
Допълзя в живота ми и кръвта ми пиеш

Те саймен селеа ка, кай дикем нака на
Ленда ленва каме ра, соде кела нажа на
Те бареа ка, Те шуже вуща
Ленда ме бутара, Кайманушна сиан
Допълзя в живота ми и кръвта ми пиеш