*

Отворих си очите и видях каква хубава картина е нарисувало слънцето на стената ми.Щората беше спусната наполовина.Не бях виждал спалнята си осветена по този начин, щото вкъщи щори не се вдигат и е тъмно като нощ.Скочих, сънен и рошав по гащи,за да запечатам този момент. После се смях на себе си, щото за да бързам да не изпусна лъчите, така си праснах кракът в леглото, че извих като вълк😂 А как псувах, не искам да ви казвам. Та това и историята на тези снимки 🙈